FRAKO

   日期:2016-07-21 15:22:32     浏览:126    
 FRAKO、FRAKO电容器、FRAKO补偿仪、FRAKO电解电容、FRAKO电力电容、FRAKO控制器
上海智川工贸有限公司优惠供应德国FRAKO电容,FRAKO电容器、FRAKO补偿仪、FRAKO电解电容、FRAKO电力电容、FRAKO控制器德国FRAKO电容器(FRAKO低压补偿电容器)具有降低电机起动电流、 抗涌流、内置压力防爆装置和放电阻等保护功能,产品温升低,自带散热通道,从而大大延长了节电器的使用寿命。FRAKO电容的外壳采用防酸碱、阻燃、防漏电的绝缘材料所制成,绝缘性能强,不会对人体产生危害,现场使用更加安全。该产品具有体积小、重量轻、介质损耗小,补偿节电效果显著等特点。
FRAKO控制器:EMR 1100S、EMR 1100、RM 9606、RM2106、RM2112 
FRAKO电容器、FRAKO控制器、FRAKO补偿装置
FRAKO电容器原旧型号: 
FRAKO LKT 5.0-400-D52、FRAKO LKT 15-400-D52、FRAKO LKT 20-FRAKO 400-D52、FRAKO LKT 25-400-D52、FRAKO LKT 30-400-D52、FRAKO LKT 10-400-D52、FRAKO LKT 11.2-400-D52、LKT 12.1-440-D52、FRAKO LKT 14.1-440-D52、FRAKO LKT 15.1-440-D52、FRAKO LKT 20-440-D52、FRAKO LKT 24.2-440-D52、FRAKO LKT 25-440-D52、FRAKO LKT 28.2-440-D52、FRAKO FRAKO LKT 30.2-440-D52、FRAKO LKT 9.0-480-D52、FRAKO LKT 10.8-480-D52、FRAKO LKT 14.4-480-D52、FRAKO LKT 15.5-480-D52、FRAKO LKT 18-480-D52、FRAKO LKT 4.3-525-D52、LKT 5.4-525-D52、FRAKO LKT 8.6-525-D52、FRAKO LKT 9.3-525-D52、FRAKO LKT 10-525-D52、FRAKO LKT 12.5-525-D52、FRAKO LKT 15-525-D52、FRAKO LKT 20-525-D52、FRAKO LKT 25-525-D52、FRAKO LKT 5.6-610-D52、FRAKO LKT 8.0-610-D52、FRAKO LKT 10.5-610-D52、FRAKO LKT 11.2-610-D52 FRAKO电容器、FRAKO控制器、FRAKO补偿装置 
FRAKO电容器新型号: 
FRAKO LKT 5.00-400-DB、FRAKO LKT 6.25-400-DB、FRAKO LKT 7.50-400-DB、FRAKO LKT 10.0-400-DB、FRAKO LKT 12.5-400-DB、FRAKO LKT 15.0-400-DB、FRAKO LKT 20.0-400-DB、FRAKO LKT 25.0-400-DB、FRAKO LKT 30.0-400-DB、FRAKO LKT 6.25-440-DB、FRAKO LKT 10.0-440-DB、FRAKO LKT 12.5-440-DB、FRAKO LKT 15.0-440-DB、FRAKO LKT 20.0-440-DB、FRAKO LKT 25.0-440-DB、FRAKO LKT 30.0-440-DB、FRAKO LKT 6.25-525-DB、FRAKO LKT 12.5-525-DB、FRAKO LKT 15.0-525-DB、FRAKO LKT 20.0-525-DB、FRAKO LKT 25.0-525-DB FRAKO LKT 7,1-300-DP、FRAKO LKT 14,2-300-DP、FRAKO LKT 21,3-300-DP、FRAKO LKT 5,0-400-DP、FRAKO LKT 10,0-400-DP、FRAKO LKT 12,5-400-DP、FRAKO LKT 15,0-400-DP、FRAKO LKT 20,0-400-DP、FRAKO LKT 25,0-400-DP、FRAKO LKT 3,8-440-DP、FRAKO LKT 10,0-440-DP、FRAKO LKT 12,5-440-DP、FRAKO LKT 15,0-440-DP、FRAKO LKT 20,0-440-DP、FRAKO LKT 25,0-440-DP、FRAKO LKT 28,2-440-DP、FRAKO LKT 30,0-440-DP、FRAKO LKT 15,5-480-DP、FRAKO LKT 18,0-480-DP、FRAKO LKT 10,0-525-DP、FRAKO LKT 12,5-525-DP、FRAKO LKT 15,0-525-DP、FRAKO LKT 20,0-525-DP、FRAKO LKT 25,0-525-DP  FRAKO电容器、FRAKO控制器、FRAKO补偿装置 
FRAKO LKT 3,3-440-EP、FRAKO LKT 4,17-440-EP、FRAKO LKT 5,0-440-EP、FRAKO LKT 9,4-440-EP、FRAKO LKT 2,4-480-EP、FRAKO LKT 3,3-480-EP、FRAKO LKT 3,6-480-EP、FRAKO LKT 4,8-480-EP、FRAKO LKT 6,0-480-EP、FRAKO LKT 2,8-525-EP、FRAKO LKT 3,3-525-EP、FRAKO LKT 8,3-525-EP、FRAKO LKT 5,0-400-DL、FRAKO LKT 6,25-400-DL、FRAKO LKT 9,3-400-DL、FRAKO LKT 10,0-400-DL、FRAKO LKT 11,7-400-DL、FRAKO LKT 12,5-400-DL、FRAKO LKT 20,0-400-DL、FRAKO LKT 5,0-440-DL、FRAKO LKT 7,6-440-DL、FRAKO LKT 9,1-440-DL、FRAKO LKT 12,1-440-DL、FRAKO LKT 17,6-440-DL、FRAKO LKT 3,6-480-DL、FRAKO LKT 4,5-480-DL、LKT 7,2-480-DL、FRAKO LKT 7,8-480-DL、FRAKO LKT 10,4-480-DL、FRAKO LKT 12,5-480-DL、FRAKO LKT 4,17-525-DL、FRAKO LKT 5,9-525-DL、FRAKO LKT 7,7-525-DL、FRAKO LKT 8,3-525-DL 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行